VILKÅR OG BETINGELSER

VILKÅR OG BETINGELSER

GENERELLE VILKÅR

1. Allment

Disse generelle vilkårene og bestemmelsene gjelder når du som forbruker legger inn en
bestilling via
www.sportshop.no
. Avtalen er
inngått mellom deg og sportshop.no (juridisk eier er MUC AS). Detaljert kontaktinformasjon om MUC AS
finnes på nettsiden. De Generelle vilkårene gjelder kun for kunder som er forbrukere.

Kunden må minst være 18 år for å bestille via nettsiden. MUC AS godtar i henhold til
norsk lovgivning ikke kredittkjøp til personer under 18 år.

MUC AS har ikke ansvar hvis produkter er utsolgt, heller ikke for bilde-eller
typografifeil på nettsiden, for eksempel feil i produktbeskrivelsen eller den tekniske spesifikasjonen,
unøyaktige priser og prisjusteringer (som endringer i prisen fra leverandører, valutaendringer) eller uriktig
informasjon om hvorvidt et produkt er på lager eller ikke. MUC AS har rett til å rette opp slike feil og
når som helst å endre eller oppdatere informasjonen. Hvis en uriktig pris er oppgitt for et produkt bestilt av
kunden, skal MUC AS selvsagt informere kunden om dette. Deretter avventer MUC AS kundens godkjenning av
den endrede prisen før MUC AS fortsetter bestillingsprosessen.

2. Kontrakter og bestillinger

For å legge inn en bestilling gjennom www.sportshop.no, må kunden akseptere de generelle
vilkårene. Ved å akseptere de generelle vilkårene lover kunden å etterleve de generelle vilkårene helt og fullt
og erkjenner at han/hun har lest informasjonen om personopplysninger og informasjonskapsler (cookies) og
samtykker i bruk i samsvar med MUC AS sin personvernpolicy.

En kjøpsavtale er inngått når MUC AS har bekreftet kundens bestilling og kunden har
mottatt en bestillingsbekreftelse fra MUC AS via e-post. Kunden
har rett til å kansellere sin bestilling inntil den er blitt bekreftet av MUC AS. Hvis bestillingen
kanselleres, skal MUC AS refundere eventuelle betalinger Kunden eller hans/hennes kredittkortselskap har
gjort hva gjelder bestillingen.

3. Priser, avgifter og betaling

Prisene angitt på www.sportshop.no gjelder for bestillinger lagt inn på nettstedet. Alle
priser er angitt i NOK og er inklusive MVA.

Kunden kan betale for kjøpet på den måten som er angitt på www.sportshop.no. Les mer om
våre ulike betalingsalternativer og rabatter.

4. Levering og forsendelse

Produkter på lager leveres normalt innen det antall virkedager som er angitt på
www.sportshop.no. Med mindre noe annet er avtalt (for eksempel i forbindelse med reservering av produkter som
ikke finnes på lager), vil levering skje ikke senere enn 30 virkedager etter at MUC AS skriftlig har
bekreftet bestillingen i bestillingsbekreftelsen.

Den forventede leveringstiden er angitt i bestillingsbekreftelsen, i utsjekkingen
og/eller på den aktuelle produktsiden på www.sportshop.no. Hvis det er leveringsforsinkelse, vil MUC AS
informere deg om dette og vil fortsette å holde kontroll over bestillingen. Med mindre noe annet er uttrykkelig
avtalt, og hvis en levering forsinkes mer enn 30 virkedager og ikke skyldes deg som kunde, har du rett til å
kansellere kjøpet.

Hvis en pakke skal hentes på et spesifikt leveringssted, må kunden gjøre det innen det
tidsrommet som er angitt i meldingen. Pakker skal normalt hentes personlig med gyldig identifikasjon og
bestillingsnummer. Kunden kommer til å få en melding om levering som angir når og hvor pakken må hentes eller
mottas. Meldingen skal kunne gis med e-post, vanlig post, og hvis kunden har meddelt et mobilnummer, også via
telefon eller SMS. Om kunden ikke henter sin pakke har MUC AS rett å debitere kunden en avgift på 250 kr
for arbeid og fraktavgifter. Observer at pakker som ikke blir hentet ikke faller under rammen for angrerett
eller fri retur.

5. Angrerett

Som kunde har man, i samsvar med gjeldende angrerettlov, 14 dagers angrerett fra den datoen pakken mottas. Dersom kunden ikke ønsker å beholde varen (e), vil vi tilbakebetale hele beløpet som er mottatt, inkludert forsendelseskostnadene. Eventuelle ekstra forsendelseskostnader som beror på at kunden velger en annen levering enn standardleveringen vi tilbyr, er unntatt refusjonen. Ved retur av en del av en bestilling, vil forsendelseskostnadene ikke bli refundert.

Kunden er ansvarlig for en eventuell reduksjon i varens verdi som skyldes en annen håndtering av varene enn den som er nødvendig for å fastslå deres art, egenskaper og funksjon. Vi har rett til å trekke fra et beløp fra det beløpet som skal refunderes tilsvarende verdiforringelsen for produktet sammenlignet med produktets originalverdi.

Undertøy kan ikke returneres. Varer som er åpnet (for eksempel kosttilskudd og sportsernæring) tas heller ikke i retur.

Dersom kunden ønsker å benytte angreretten, brukes angreskjemaet som sendes på mail sammen med det kjøpte produktet.

MUC AS skal tilbakebetale beløpet uten unødig forsinkelse, men ikke senere enn innen
14 dager fra datoen MUC AS mottok kundens tilbakekallingsmelding. Men MUC AS skal kunne utsette
tilbakebetalingen inntil MUC AS har mottatt produktet, eller kunden har levert bevis for at produktet er
blitt returnert, for eksempel ved en leveringsbekreftelse. Tilbakebetaling skal skje til kunden med den
betalingsmetoden som kunden har valgt med mindre noe annet er avtalt, eller hvis det er noen innsigelse mot
slik tilbakebetaling.

6. Produkter

Sportsernæringen som selges på www.sportsshop.no
bør ikke brukes som et alternativ til en variert kost. Anbefalt daglig dose som er angitt på emballasjen bør
ikke overskrides.

7. Garanti og klager

Retten til å fremme en klage gjelder produkter som er defekte i henhold til gjeldene
forbrukervernlovgivning. En kunde som ønsker å gjøre bruk av sin rett til å fremme klage vedrørende et bestilt
produkt, skal ved bruk av kontaktinformasjonen som finnes på www.sportshop.no kontakte MUC AS så snart som
mulig etter at defekten ble oppdaget. Klager fremmet innen to måneder fra kunden oppdaget defekten, skal alltid
anses å være blitt gitt i rett tid.

Straks et produkt som det er fremmet klage på er returnert og klagen godtas, skal
MUC AS refundere kunden i samsvar med gjeldende forbrukervernlovgivning. MUC AS bestreber seg på å gjøre
dette innen 30 dager etter å ha mottatt klagen, men dette vil kunne bli forsinket avhengig av produkttypen.
MUC AS forbeholder seg retten til å avslå enhver klage hvis produktet i henhold til gjeldende
forbrukervernlovgivning viser seg ikke å være defekt. I forbindelse med klager etterlever MUC AS
retningslinjene gitt av Forbrukertvistutvalget.

8. Force majeure

MUC AS er ikke ansvarlig for eventuelle forsinkelser forårsaket av forhold utenfor
MUC AS sin kontroll, for eksempel generell arbeidstvist, krigshandlinger, brann, lynnedslag,

terroristangrep, endrede bestemmelser fra myndighetene, tekniske problemer, defekter i
kraft-/tele-/datamaskinkommunikasjoner eller annen kommunikasjon og defekter eller forsinkelser i tjenesten fra
underleverandører som skyldes forhold som nevnt foran. Slike forhold skal føre til unntak fra erstatninger og
andre tiltak Hvis en slik situasjon skulle oppstå, skal MUC AS informere kunden tilsvarende både i
begynnelsen og ved slutten av perioden for den aktuelle situasjonen. Hvis situasjonen har vart i mer enn to
måneder, har både kunden og MUC AS rett til å avbryte kjøpet med umiddelbar virkning.

9. Endringer i de generelle vilkårene

MUC AS forbeholder seg til enhver tid retten til å endre disse generelle vilkårene.
Eventuelle endringer i de generelle vilkårene skal publiseres på www.sportshop.no.
Endringer vil gjelde straks kunden har akseptert de generelle vilkårene (i forbindelse med et nytt kjøp, eller
mens han/hun ser på nettstedet), eventuelt 30 dager etter at MUC AS har informert kunden om endringene. Men
MUC AS anbefaler at kunden jevnlig holder seg oppdatert på nettstedet for å bli oppmerksom på mulige
endringer i de generelle vilkårene.

10. Utskillelse

13.1 Hvis en kompetent domstol, myndighet eller voldgiftsdomstol anser en
bestemmelse i denne avtalen ugyldig eller ugjennomførbar, skal det gjenværende av den bestemmelsen og alle
andre bestemmelser fortsatt være gyldig(e) og gjennomførbar(e) så langt gjeldende lovverk tillater. Eventuelle
bestemmelser som fastslås å være ugyldige eller ugjennomførbare, skal erstattes med relevant, juridisk
veiledning og råd.

11. Gjeldende lovgivning og tvisteløsninger

Tvister skal i først og fremst løses i konsensus etter diskusjon med MUC AS sin
kundeservice

Om en tvist ikke kan løses ved hjelp av MUC AS sin kundeservice kan du som kunde
vende deg til Forbrukertvistutvalget som du finner mer informasjon om på www.forbrukertvistutvalget.no. Du kan også leverere klagemål online direkte via
EU-kommisjonens plattform for tvister. Den hitter du her: http://ec.europa.eu/consumers/odr. Når du leverer inn klagemål via denne
plattformen så videresendes det automatisk til rett nasjonal tvistløsningsorgan. Dette tvisteløsningsorganet
tar så kontakt med MUC AS og forsøker å løse tvisten uten å blande inn domstolen.

show popup
Handlekurv