Personvernpolicy

PERSONVERN

PERSONVERNERKLÆRING

Dette er en personvernerklæring for MUC AS / Sportshop’ behandling av personopplysninger relatert til våre brukere på nettsiden. MUC AS/ Sportshop vil samle personopplysninger om brukerne sine for å kunne levere tjenestene sine. Denne personvernerklæringen gir deg informasjon du har krav på om når personopplysningene dine blir innhentet, inkludert hvordan MUC AS / Sportshop samler inn og behandler personopplysninger. Personvernerklæringen dekker alle personopplysninger gitt av deg, eller samlet inn av oss som en del av tjenestene våre. MUC AS / Sportshop er underlagt norsk lov og vil behandle personopplysningene dine i samsvar med gjeldende lover og regler om personopplysninger.

Datakontrollør for personopplysningene dine
Datakontrolløren avgjør formålet med og måten personopplysninger blir behandlet på. For formålet med denne personvernerklæringen, er MUC AS datakontrollør for personopplysningene du har oppgitt ved registrering som intressent på MUC AS/ Sportshop nettsted; https://sportshop.no eller som kunde hos Sportshop.

Kontaktinformasjon for datakontrolløren:
Sportshop
Johan Feyers gate 2, 4370 Egersund
Tlf.: 408 61 335
E-post: post@sportshop.no

Om informasjonen MUC AS/ Sportshop samler inn fra deg
Når du registrerer deg som kunde eller interessent hos MUC as / Sportshop, eller på Nettstedet, vil MUC AS / Sportshop samle inn og behandle enkelte typer informasjon om deg. Typen informasjon MUC AS / Sportshop samler inn kan deles inn i følgende kategorier:

Informasjonskapsler (cookies)
MUC AS kan bruke informasjonskapsler og andre metoder for innsamling av informasjon for å forbedre brukeropplevelsen og optimalisere Nettstedet. Som besøker på Nettstedet vårt, vil du i hovedregelen forbli anonym. Legg likevel merke til at du vil bli autentisert. I tillegg vil stedsdata bli lagret for å optimalisere portal-opplevelsen. Stedsdataene blir aldri lenket til brukerdataene. For å oppdage og slette informasjonskapsler kan du endre innstillingene i nettleseren din. “Hjelp”-funksjonen i nettleseren din kan hjelpe deg til å konfigurere nettleseren til å unngå eller slette eksisterende informasjonskapsler. Du kan også lære deg hvordan du blokkerer alle nye informasjonskapsler i nettleseren din, samt hvilke konfigurasjonssteg som er nødvendige for å motta et varsel om nye informasjonskapsler. Legg forøvrig merke til at hvis du velger å ikke akseptere informasjonskapsler, kan tilgangen din til enkelte funksjoner på Nettstedet bli begrenset.

Hvor samles personopplysningene dine inn?
Personopplysninger samles inn gjennom din bruk av Nettstedet, fra skjemaet du fyller ut når du registrerer deg som et interessent på Nettstedet, eller fra informasjonen du gir MUC AS i sammenheng med ved å fylle ut kontaktskjemaer.

Hvordan MUC AS bruker personopplysningene dine
MUC AS vil bruke personopplysningene du gir oss eller som MUC AS / Sportshop samler inn gjennom din bruk av Nettstedet, til følgende formål:

 1. for å fullføre en avtale med deg, f.eks. kontakte deg etter at du har meldt interesse på nettsiden;
 2. for å gjøre det mulig for deg å sende inn et kontaktskjema direkte fra Nettstedet;
 3. for å forbedre tjenestene våre, innholdet på Nettstedet og andre relevante plattformer, for eksempel ved å samle inn og behandle data for interne statistiske årsaker, administrasjon og markedsføring av MUC AS. Dette inkluderer identifikasjon av generelle nyttemodeller for å sette Fitcamp i stand til å forbedre sine tjenester og Nettstedet; 
 4. for å svare på dine spørsmål og forespørsler;
 5. for å gi deg informasjon om nye og andre tjenester MUC AS tilbyr;
 6. for å informere deg om endringer i denne personvernerklæringen;
 7. for undersøkelser av og beskyttelse mot brudd på denne personvernerklæringen, kriminelle handlinger, svindel og potensielle trusler mot våre eller andre personers juridiske rettigheter;
 8. for å to etterkomme gjeldende lover og regler;
 9. for ethvert annet formål enten beskrevet i denne personvernerklæringen, eller for hvilke MUC AS /Sportshop vil gi deg spesielt beskjed i tidsrommet for innsamlingen, eller for å motta ditt samtykke, eller som tillatt eller krevet av lover, regler, forskrifter eller noen annen juridisk prosess.

Samtykke og annen juridisk basis for behandling av personopplysninger
For å kunne behandle personopplysningene dine, krever MUC AS / Sportshop ditt samtykke eller annet juridisk grunnlag. Samtykke kan gis på forespørsel fra MUC AS/ Sportshop, eller ved å frivillig gi MUC AS opplysningene gjennom en medlemssøknad, Nettstedet eller andre plattformer som er relevante for MUC AS /Sportshop. Du kan når som helst trekke tilbake samtykket ditt ved å sende en e-post til MUC AS/ Sportshop, eller du kan bruke delprogrammet på nettsiden der du kan administrere data-samtykket ditt. Andre juridiske grunner til behandling, kan være behandling av personopplysninger som er nødvendig for at MUC AS/ Sportshop skal kunne etterkomme alle gjeldende regler og forskrifter som MUC AS/ Sportshop er gjenstand for, f.eks. lovbestemte regler relatert til lagring for regnskapsmessige formål. Personopplysningene dine vil ikke bli lagret lenger enn høyst nødvendig for at MUC AS/ Sportshop skal kunne oppfylle formålene over.

Formidling til tredjeparter
MUC AS/ Sportshop kan formidle personopplysningene dine til leverandører og underleverandører som utfører tjenester for MUC AS / Sportshop, for å gjøre det mulig å levere tjenestene sine til deg. (MUC AS/ Sportshop kan for eksempel bruke leverandører som vertskap for Nettstedet, for å muliggjøre kontakt med kunder via e-post eller SMS, betalingssystemer o.l.) Leverandører og underleverandører kan bruke opplysningene dine til formålene opplysningene ble innsamlet for, og for å utføre oppgavene sine. Alle slike overføringer av personopplysninger til leverandører og underleverandører vil bli styrt av og utført i overensstemmelse med en databehandlingsavtale. MUC AS / Sportshop vil ikke overføre, selge, leie ut eller utveksle opplysninger som kan identifisere enkeltpersoner, med en tredjepart på en måte som ikke dekkes av denne personvernerklæringen, uten ditt uttrykkelige samtykke. Unntaket er dersom MUC AS/ Sportshop pålegges dette ved lov eller bindende rettsordre, eller når det er nødvendig på grunn av en forretningstransaksjon.

Beskyttelse av opplysningene dine
MUC AS tar personvernrettighetene til våre brukere på alvor og har tatt rimelige skritt for å beskytte brukerens personvern, inkludert fysiske, tekniske og organisasjonsmessige tiltak for å forhindre tap, endringer, tyveri og uautorisert tilgang til lagret informasjon og som på andre måter er behandlet av MUC AS.

Lenker til tredjeparters nettsteder
Nettstedet kan inneholde lenker til andre tredjeparts-nettsteder. Disse tredjeparts-nettstedene har sine egne retningslinjer for personvern som avgjør hvordan tredjeparts-nettstedet drives og hvordan personopplysninger blir innsamlet og behandlet. Hvis du sender inn personlig informasjon til noen av disse tredjeparts-nettstedene, er denne informasjonen styrt av deres retningslinjer for personvern. MUC AS/ Sportshop tar ikke noe ansvar for slike tredjeparts-nettsteder, hvordan de drives og hvordan de behandler personopplysningene dine. MUC AS/ Sportshop anbefaler at du gjør deg kjent med retningslinjene og vilkårene for personvern hos slike tredjeparts-nettsteder når du besøker og bruker slike nettsteder.

Rettighetene dine
Du har rett til å kreve tilgang til personopplysningene MUC AS/ Sportshop har samlet inn om deg. Du har rett til når som helst å kreve sletting av personopplysningene dine. Ved et slikt krav vil alle personopplysningene dine bli slettet, dersom ikke lovbestemte forpliktelser eller legitime interesser krever fortsatt lagring. Anonymisert informasjon, det vil si informasjon som ikke kan lenkes til deg, kan lagres fortsatt.

Hvis du ønsker å utøve retten din til å:

 1. få informasjon om hvilke personopplysninger MUC AS/ Sportshop har registrert om deg;
 2. endre eller oppdatere de lagrede opplysningene og korrigere eventuelle feil i disse;
 3. kreve at unødvendige data blir slettet;
 4. stoppe mottak av e-poster fra oss, slik som nyhetsbrev og lignende;
 5. trekke tilbake samtykket til innsamling, behandling, bruk eller overføring av personopplysningene dine til tredjeparter;
 6. kreve informasjon om din rett til dataoverføring, det vil si retten din til å få tak i, gjenbruke og overføre personopplysninger som er levert til MUC AS/ Sportshop, til et annet IT-miljø;
  må du kontakte MUC AS/ Sportshop via kontaktinformasjonen som nevnt i avsnitt 1.

Hvis du tror at vår behandling av personopplysningene dine bryter med relevante forskrifter om databeskyttelse, har du krav på å legge inn en klage hos tilsynsmyndigheten på bostedet ditt, arbeidssted eller sted for den påståtte overtredelsen, eller til annen relevant tilsynsmyndighet. I Norge er dette Datatilsynet.

Endringer i personvernerklæringen
MUC AS forbeholder seg retten til å endre denne personvernerklæringen fra tid til annen. Den nyeste endringen går foran tidligere versjoner. Den gjeldende versjonen av personvernerklæringen vil være tilgjengelig på Nettstedet til enhver tid. MUC AS / Sportshop vil gi brukeren beskjed om alle endringer i personvernerklæringen som vil kreve ditt samtykke. Ved å benytte deg av MUC AS/ Sportshops tjenester, aksepterer du elektronisk informasjon om og publisering av denne personvernerklæringen på Nettstedet, og du samtykker i at elektronisk informasjon om og publisering av reviderte versjoner av denne personvernerklæringen på Nettstedet er gyldig som en varsling til deg.

 

Personvern, cookies og GDPR

Vi i Sportshop bruker cookies for å gjøre din brukeropplevelse bedre. Alle tredjeparter benytter seg av databehandleravtaler som er godkjent i henhold til  GDPR. 

Vi har inngått avtale med Media Performance som har utarbeidet databehandleravtaler for oss. Dette sikrer at vi er compliance med GDPR. Vi i Sportshop tar din data og GDPR på alvor. 

Cookies også kalt informasjonskapsler brukes av de fleste nettsider og kan regnes som en standard teknologi i dag. Når du besøker en nettside er cookies en liten mengde tekst som lagres av nettleseren din. Det er flere grunner til å brukes cookies, det brukes blant annet i statistikk for å gjøre nettsiden bedre, for å gjøre annonser mer relevante og bedre. Eller når du logger inn på en nettside eller for å se om du deler informasjon fra nettsiden på sosiale medier. 

De fleste nettlesere er innstilt på å akseptere cookies automatisk, du kan velge å endre innstillingene slik at cookies ikke blir akseptert. Det eneste du må være oppmerksom på da er at det kan føre til at mange nettsider inkludert vår “Sportshop.no” ikke vil levere optimalt. 

Her kan du se hvordan du administrerer cookies i de ulike nettleserne. 

Hvis du velger å ikke akseptere cookies risikerer du at brukeropplevelsen blir nedsatt. 

Dine innstillinger for cookies. 

Funksjoner
Disse cookiesene vil alltid være aktivert siden de er nødvendige for Sportshop.no sine grunnleggende funksjoner. I tillegg har cookiesene funksjoner i tilknytning til ivaretakelse av nettstedets sikkerhet og drift i samsvar med gjeldende regler. Dette inkluderer cookies som gjør at du blir husket når du besøker nettsiden innenfor én enkelt økt eller, hvis du ber om det, fra økt til økt. 

Ytelse 
Vi bruker Google Analytics for å spore atferden inne på nettsiden. Dette gjør vi for at du skal få den beste brukeropplevelsen. Vi sporer atferden på nettsiden for å kunne forbedre funksjonene. Cookies som også går inn under ytelse er med på å gjøre nettsiden raskere og ytelsen bedre. Skrur du av cookisene for ytelse så kan det føre til at den svarer dårligere og brukeropplevelsen vil bli dårligere. 

Annonser og sosiale medier 
Disse cookisene brukes for at du kan koble deg til de ulike sosiale mediene du bruker. Dette gjør det mulig for deg å dele innhold fra Sportshop.no via sosiale medier. Cookies som blir brukt i forbindelse med annonsering (tredjepart), blir brukt slik at annonseringen blir best mulig tilpasset dine interesser, både innenfor og utenfor Sportshop.no. I enkelte tilfeller kan disse cookisene innebære behandling av dine personopplysninger. Her kan du lese mer om hvordan vi i Sportshop behandler personopplysninger. LINK vilkår 

Ulemper med å deaktivere disse cookisene er at du riskierer å bli eksponert for annonser som ikke er relevante. Det er ikke lett å koble til med profil fra sosiale medier og vanskeligere å dele innhold på sosiale medier. 

ENDRINGER av Sportshop personverns-Policy
Gjeldende lover og vår praksis forandres over tid. Dersom vi oppdaterer vår Policy, vil vi legge ut disse endringene på Sportshop.no/personvern 

SPØRSMÅL og tilbakemeldinger
Vi tar gjerne imot spørsmål, kommentarer og enhver bekymring du har om vår policy eller praksis angående personvern. Dersom du ønsker å gi oss tilbakemelding, eller har spørsmål eller bekymringer, vennligst ta kontakt med oss.  Send en e-post til post@sportshop.no

Slik administrerer du informasjonskapsler selv

Hvis det er ønskelig å administrere cookies fra din egen nettleser. Så må du følge oppskriften som er for hver nettleser listet opp under. Fremgangsmåte vil variere fra ulike nettleser du bruker.  Via disse lenkene finner du informasjon om hvordan du velger å blokkere og slette cookies selv:

show popup
Handlekurv